Posts Tagged ‘shteti shqiptar’

Për ata që nuk…

28/06/2009

në bashkëpunim me Ervin Mile.

Ne cdo shtet normal dhe demokratik pajisja e qytetareve me nje dokument identifikimi autentik eshte nje nga detyrat themeltare. Kjo se pari sepse mundeson identifikimin e qytetareve, ndihmon ne mbarevajtjen e puneve te tij si dhe te gjitha proceseve burokratike. Ne cdo vend evropian me kulture dhe standarte perendimore zoterimi i ketij dokumenti eshte nje nga te drejtat paresore te qytetareve.

(more…)