Posts Tagged ‘Mësime mbi shqipen e re’

Mësime mbi shqipen e re

18/07/2011

nga Faik KONICA

I
Zoti Hekur,

Ju njoftoj se rekllamasioni juaj nuk u muar në konsiderasion.

Zgjebua, prefekt, d.v.
(more…)