L’importanza di essere in sintonia con l’universo

by

Që është një film i shkurtër që kanë bërë nga një tregim im quajtur “Hajdutë biçikletash” por është pjesë e një projekti me te gjerë.

Mund ta gjeni edhe te Internazionale, Corriere della Sera ( ku ka 37 dislike, jo shaka) , Darien Levani etj etj.

Me këtë tregim unë doja të anulloja detin e të tregoja më qartë atë që ndodh këtej. Qëllime të mëdha, arritje të vogla. Shumë pyetje, shumë dyshime.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: