Findley nga Robert Burns

by

magritte2

-Po kush me shkop në xham troket?
<<S’do mend që jam Findlej!>>
-Shtëpia fle dhe s’ka lezet!
<<Nuk fle!>>-i tha Findlej.

-Po si guxon këtej të vish?
<<Guxoj!>>-i tha Findlej.
-Ki mendjen punën mos me e prish!
<<E prish!>>-i tha Findlej.

-Derickën hapur po ta kesh…..
<<Ta kem!>>-i tha Findlej
-Pa gjumë natën do më lesh!
<<Pa gjumë>>-tha Findlej

-Dhe po të lashë në shtëpi……
<<Më ler!>>- i tha Findlej
-Të gjen mëngjesi në gosti!
<<Më gjen!>>- i tha Findlej.

-Sikur të gdhihem tok me ty…
<<Me mua!>>-tha Findlej.
-Ty prapë ky shteg ta bën me sy…
<<Ma ben!>>-i tha Findlej

-Dhe ç’do punoj me ty ,qyqar…
<<Puno!>>-i tha Findlej.
-Të mbyllesh gojën gjer në varr!
<<Tamam!>>- i tha Findlej.

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: